WPIS DO PARAFII

 

Przynależność do parafii katolickiej w Anglii i Walii wygląda nieco inaczej niż w Polsce. Przejawia się to między innymi tym, że formalnie, czyli pisemnie należy określić przynależność do parafii.

Zapisanie się do parafii w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii nie jest powiązane z przynależnością do parafii w Twojej miejscowości w Polsce. Prawo kościoła w Anglii i Walii wymaga, aby każdy z nas dobrowolnie zadbał o formalny wpis do wybranej katolickiej wspólnoty personalnej PMK. Bez pisemnego zapisania się do parafii, duszpasterze lokalnych wspólnot nie mają uprawnień do wystawiania zaświadczeń, podpisywania form (np. szkolnych czy referencji), spisywania różnych aktów kancelaryjnych (np. protokołów przedślubnych).

Polska Wspólnota Parafialna w Banbury, Leamington Spa i Rugby jest parafią personalną. Oznacza to, że tylko osoba, która pisemnie wyrazi swą przynależność do wspólnoty, staje się jej oficjalnym członkiem. Ma to decydujące znaczenie w momencie przystępowania do sakramentów świętych w danym kościele.

Jak zapisać się do Polskiej Wspólnoty Parafialnej w Banbury, Leamington Spa i Rugby?

Pobierz, wydrukuj, wypełnij druk (gotowe druki dostępne są również w kościele) i dostarcz go do księdza w naszej parafii.

 

WPIS RODZINNY

WPIS JEDNOOSOBOWY

 

Jak funkcjonuje Kościół Katolicki w Anglii i Walii?

Kościół Katolicki w Anglii i Walii działa nieco inaczej niż Kościół w Polsce z krótkimi przerwami. Parafie i Wspólnoty Katolickie Anglii i Walii są parafiami personalnymi. Osoby, które chcą przynależeć do parafii: polskojęzycznej lub też angielskiej, powinny złożyć deklarację (pisemną) członkostwa.

Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 518 – Z zasady ogólnej parafia powinna być terytorialna, a więc obejmująca wszystkich wiernych określonego terytorium. Gdzie jednak jest to wskazane, należy tworzyć parafie personalne, określone z racji obrządku, języka, narodowości wiernych jakiegoś terytorium, albo z innego jeszcze powodu.

Bez pisemnego zapisania się do parafii, duszpasterze lokalnych wspólnot nie mają uprawnień do wystawiania zaświadczeń, podpisywania form (np. szkolnych czy referencji), spisywania różnych aktów kancelaryjnych (np. protokołów przedślubnych).

Osoby, które migrują w obrębie Polski, czy też w inne rejony świata podlega przepisom Kodeksowi Prawa Kanonicznego:

  • Każdy kto opuszcza miejsce stałego lub tymczasowego przebywania, nabywa “status tułacza” w okresie do trzech miesięcy przebywania na terytorium danej parafii lub diecezji (KPK kan. 100). KPK kan. 107 § 2
  • Własnym proboszczem lub ordynariuszem tułacza jest proboszcz lub ordynariusz jego aktualnego pobytu.
    Status osoby migrującej zmienia się na “tymczasowy” po trzech miesiącach zamieszkiwania na danym terytorium parafii lub diecezji (KPK kan. 102 § 2).
  • Status stały – nabywa się przebywając na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat (KPK kan 102  § 1).