CHRZEST ŚWIĘTY

 

 

Trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. „Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości”.(KKK 1212)

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.(KKK 1213)

Formalności związane z Chrztem św.:

 • Rodzice dziecka:
 1. W naszej wspólnocie mogą być ochrzczone dzieci, których rodzice należą formalnie do naszej parafii. W pozostałych przypadkach konieczne jest zezwolenie własnego proboszcza miejsca zamieszkania.
 2. Chrzest należy zgłosić do kancelarii parafialnej najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną uroczystością. Do Kancelarii należy dostarczyć kopię Aktu Urodzenia Dziecka.
 3. Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. Białą szatkę oraz świecę chrzcielną.
  Rodzice i Chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
  Prosimy o punktualne przybycie na Mszę świętą chrzcielną.
 • Rodzice chrzestni:
 1. Chrzestny (może być tylko jedna osoba) powinien mieć ukończone 16 lat, być katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania i Eucharystii.
 2. Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są niepraktykujący, osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego.
 3. Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka.
 4. Chrzestni powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić taką funkcję.

 

Sakrament chrztu świętego jest udzielany podczas Mszy świętych. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji, do czego zachęcamy rodziców, chrzestnych i ich rodziny.