LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

 

 

Czym jest Liturgia w Kościele?

Liturgia jest dziełem całego Chrystusa (Chrystus totus), Głowy i Ciała. Jako najwyższy Kapłan (Głowa) celebruje ją ze swoim Ludem Bożym (Ciałem), którym jest Kościół niebieski i ziemski. Podczas celebracji sakramentów oraz sakramentaliów (np: pogrzeb) kapłan, który czyni znaki łaski Bożej, a zarazem będący Głową Chrystusa potrzebuje licznych pomocników do godnego urzeczywistniania Chrystusa.

 

Czym jest LSO?
Początkami pojęcia „LSO” możemy doszukiwać się w Dziejach Apostolskich.

Dz 6,1-4.7 – Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły» – powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. «Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa». A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.

Również Stary Testament posiada bohaterów, którzy posługują w świątyniach. Najbardziej znaną postacią jest Samuel, który był pomocnikiem dla kapłana Hellego (por. 1 Sm 1-3).

Powyższy tekst ukazuje nam powiększającą się społeczność wyznawców Jezusa Chrystusa. Kościół Chrystusowy rozrastając się potrzebował świadków Dobrej Nowiny oraz osób, które mogły służyć lokalnym Wspólnotom. Taka potrzeba organizacji Kościoła istnieje do chwili obecnej. Dla przykładu:

  • diakonat stały – Episkopat Polski wprowadził w 2001 roku;
  • posługę akolitatu i lektoratu stałego – Episkopat Polski wprowadził w 2007 roku.

Jak zostać członkiem LSO?

Najprostszym sposobem na służbę przy Ołtarzu Pańskim jest rozmowa z Kapłanem. Wszyscy kapłani będący jeszcze kandydatami do sakramentu święceń w trakcie formacji seminaryjnej są ustanawiani ministrantami, lektorami i akolitami, a na samym końcu diakonami. Wykonywanie tych posług jest konieczne do właściwego przygotowania się do przyjęcia tego sakramentu.