Biuletyn Parafialny 10.04.2022

 

10 kwietnia 2022 r.  Niedziela Palmowa 
Niedziele rok C, dni powszednie rok II
nr 14/2022

1 czyt. Iz 50, 4-7
Ps 22
2 czyt. Flp 2, 6-11
Ewg. Łk 22, 14-23, 56

Psalm: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?


Niedziela 10 kwietnia, Niedziela Palmowa

Leamington
9.45 Modlitwa Różańcowa
10.15 Procesja Palmowa / + Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

Rugby
12.00 Modlitwa Różańcowa
12.30 Procesja Palmowa / O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Izabeli
Szerzeniewskiej z okazji urodzin oraz Patryka z okazji imienin

Banbury
15.00 Modlitwa Różańcowa
15.15 Procesja Palmowa / + Zbigniew Trystuła

Rugby (kaplica)
17.30 Modlitwa Różańcowa
18.00 Procesja Palmowa / ++ George i Myfanway

Poniedziałek 11 kwietnia, Wielki Poniedziałek

Rugby: (kaplica)
10.00 / O Boże błogosławieństwo dla Miriam i John w rocznicę zawarcia małżeństwa
Modlitwa Różańcowa

Wtorek 12 kwietnia, Wielki Wtorek

Rugby: (kaplica)
10.00 / + Siostra Bożena z int. rodz. Morrison
Modlitwa Różańcowa

Środa 13 kwietnia, Wielka Środa

Rugby (kaplica)
18.00 / O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kazimierza Walocha z okazji 85 rocznicy urodzin
Modlitwa Różańcowa


TRIDUUM PASCHALNE

Czwartek 14 kwietnia, Wielki Czwartek

Avon Dassett

18.00 / W pewnej intencji

Piątek 15 kwietnia, Wielki Piątek

Rugby – St Marie’s

17.00 Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego
Droga Krzyżowa
Liturgia Wielkiego Piątku
Adoracja Najświętszego Sakramentu do sobota, godz. 18.00

Sobota 16 kwietnia, Wielka Sobota

Błogosławieństwo pokarmów w Rugby 8.30-10.45
Błogosławieństwo pokarmów w Banbury 12.00-13.00
Błogosławieństwo pokarmów w Leamington 14.00-14.45

Leamington (kaplica)
19.00 Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego / W pewnej intencji


Niedziela 17 kwietnia, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Leamington
10.00 Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego
10.15 / O potrzebne łaski dla kapłanów
Rugby 
12.15 Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego
12.30 / ++ Dariusz Szerzeniewski i Stanisław Olszewski
Banbury
15.00 Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego
15.15 / ++ Michalina Data i Maria Zielińska
Rugby (kaplica)
17.45 Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego
18.00 / W Intencji Parafian

Poniedziałek 18 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny

Leamington
10.00 Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego
10.15 / Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o dalsze dla rodziny i znajomych
Rugby
12.15 Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego
12.30 / ++ Henryka Hanusiak i Stanisław Witek
Banbury
15.00 Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego
15.15 W intencji pokoju na świecie
Rugby (kaplica)
17.45 Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego
18.00 / O Boże błogosławieństwo dla Edie


W tym tygodniu swoje imieniny obchodzą:

Michał, Makary, Lena, Filip, Juliusz, Oksana, Marcin, Przemysław,
Justyna, Berenika, Anastazja, Wacław, Bernadeta oraz Julia

Wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa.


Intencja Apostolstwa Modlitwy na miesiąc kwiecień:

Intencja papieska – za pracowników służby zdrowia
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę
nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych,
było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Intencja parafialna – Modlitwa za Rosje i Ukrainę
Módlmy się, aby poświecenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu
Najświętszej Maryi Panny wydało błogosławione owoce.


Ogłoszenia Duszpasterskie

– Dzisiaj, w Niedziele Palmową, wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, który rozpoczyna najważniejsze wydarzenia w Jego misji Zbawczej: mękę, śmierci i zmartwychwstanie.

– Zachęcam do zapoznania się z programem uroczystości, zwłaszcza Triduum Paschalnego…

– Przypominam o obowiązku zapisywania się do parafii osobom, które tego jeszcze nie uczyniły, a mieszkają tutaj dłużej niż trzy miesiące. Jest to niezbędna procedura umożliwiająca pobranie jakichkolwiek zaświadczeń.

– Bóg zapłać za składanie ofiar w formie Gift Aid. Gift Aid to zwrot podatku przez państwo, od sumy jaką składamy w kopercie na tacę. O zwrot podatku mogą się ubiegać jedynie instytucje charytatywne, np. kościoły. Jeśli ktoś z nas podpisał deklarację Gift Aid bardzo proszę o składanie ofiar w kopercie. W przeciwnym razie nie można ubiegać się o zwrot podatku od danej sumy. Gift Aid jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ urząd podatkowy pomaga nam w pozyskaniu funduszy potrzebnych naszej Parafii.

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorem, kiedy to odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, w czasie której Jezus Chrystus ofiarował Bogu Ojcu swoje ciało i krew pod postacią chleba i wina, a następnie dał je apostołom i nakazał, aby czynili to na jego pamiątkę.

Wielki Piątek to dzień powagi, skupienia oraz postu, w którym z szacunkiem kłaniamy się przed krzyżem – narzędziem zbawczej męki Chrystusa.

W Wielką Sobotę rozważana jest męka przy grobie Pańskim. Liturgia wigilii paschalnej jest najważniejszą celebracją w całym roku liturgicznym.


BIULETYN DO POBRANIA


 

Polska Parafia Katolicka – 17 Lawford Road, Rugby CV21 2EB
Ks. Władysław Liptak tel. (01788) 560478, komórka : 07511036186

Kancelaria Parafialna czynna:
wtorek, 8.45-9.30 środa, 19.00-20.00
piątek, 15.00-16.00 sobota, 15.00-16.00

e-mail: rugby@pcmew.org
PCM Charity Reg. No. 1119423