GIFT AID


Gift Aid jest formą pomocy finansowej przysługującej instytucjom charytatywnym działającym w Wielkiej Brytanii. Urząd podatkowy zwraca naszej parafii podatek już zapłacony przez ofiarodawcę od sumy złożonej w ofierze. Jeśli ofiarodawca poprzednio podpisał parafialną deklarację Gift Aid, każdy £1.00 złożony w kopertach Gift Aid w ofierze dla parafii jest warty £1.25. Ofiary są zależne od osobistych możliwości, i każda ofiara zostanie przyjęta z wdzięcznością. Ofiary Gift Aid nie muszą być składane regularnie. Ofiarodawca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów i nie jest zobowiązany płacić więcej podatku. W każdej chwili można zrezygnować z tej formy ofiary powiadamiając Księdza Proboszcza lub referenta Gift Aid.

 

WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY OFIARA ZŁOŻONA NA PARAFIĘ MOGŁA BYĆ TRAKTOWANA, JAKO GIFT AID:

  • Ofiarodawca musi uprzednio dokładnie i wyraźnie wypełnić oraz podpisać deklarację Gift Aid wprowadzoną przez urząd podatkowy, która ma specjalnie zatwierdzony tekst.
  1. Deklaracja Gift Aid jest bardzo prosta do wypełnienia i zawiera tylko podstawowe dane takie jak imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Ofiarodawca nie musi nikomu ujawnić ile zarabia ani żadnych informacji finansowo-dochodowych. Deklaracja jest jedynie oficjalnym powiadomieniem urzędu podatkowego, że ofiary przeznaczone są dla wymienionej parafii.
  2. W razie zmiany nazwiska lub adresu, nie potrzeba podpisywać nowej deklaracji.
  3. W przypadku, gdy zaistnieje przerwa w płaceniu dotacji po podpisaniu deklaracji Gift Aid, deklaracja ta zachowuje ważność, chyba, że dana osoba poinformuje Księdza Proboszcza lub referenta Gift Aid, że wycofuje się z akcji.
  • Ofiarodawca musi płacić podatek dochodowy (INCOME TAX lub CAPITAL GAINS TAX) w Wielkiej Brytanii od poborów, emerytury czy od odsetek bankowych.
  • Zwrot podatku, o który ubiega się parafia nie może przekroczyć podatku zapłaconego w danym roku przez ofiarodawcę.

Deklarację Gift Aid można odebrać od Księdza Proboszcza lub można pobrać tutaj:

Proszę zwrócić wypełnioną deklarację Gift Aid do Księdza Proboszcza.


 

FORMY, W KTÓREJ PRZYJMUJEMY OFIARY GIFT AID NA PARAFIĘ:

  1. Ofiary pieniężne składane na tacę w kaplicy lub w kościele w parafialnych kopertach Gift Aid, które znajdują się przy wejściu do kaplicy lub są rozdawane przed Mszą Świętą. Można także złożyć ofiarę na parafię w kopercie Gift Aid osobiście Księdzu Proboszczowi.
  2. Ofiara na parafię we formie czeku wystawionego na „PCM Rugby”. Proszę oddać Księdzu Proboszczowi.
  3. Ofiary na parafię we formie zleceń bankowych (STANDING ORDER) – ustalone sumy są przelewane regularnie z konta ofiarodawcy na konto parafialne np. miesięcznie.

ACCOUNT NAME: PCM Rugby
SORT CODE: 30-94-57
ACCOUNT NUMBER: 00516801

 


Blankiet na zlecenie bankowe (STANDING ORDER MANDATE) można odebrać od Księdza Proboszcza lub można pobrać tutaj:

Proszę zwrócić wypełniony blankiet do Księdza Proboszcza lub do referenta Gift Aid.


Jak wygląda GIFT AID w praktyce?


Informacje opracowała Pani Izabella Topolińska z Leamington Spa – Referent Gift Aid.